Υποχρεούνται οι ελαιοπαραγωγοί, που έχουν ελαιοκτήματα στις εν λόγω περιοχές, να παραβρίσκονται στα κτήματά τους κατά την ημέρα του ψεκασμού, ώστε να διαπιστώσουν τον ψεκασμό.

ΠΗΓΗ