Ποιο είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της αποτίμησης αυτής;

ΠΗΓΗ