Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή να απευθύνω σήμερα χαιρετισμό σε μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση για την ελαιοκαλλιέργεια στη χώρα μας.

ΠΗΓΗ