Σε μια μη εμπορική εκμετάλλευση στην περιφέρεια της Βάρνα στη Βουλγαρία.

ΠΗΓΗ