Η Ελαιοκράμβη προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους χωραφιών  με χαμηλές απαιτήσεις σε εισροές όπως η άρδευση, η  λίπανση και η φυτοπροστασία.

ΠΗΓΗ