Στόχος των δύο παράλληλων ενεργειών είναι μία ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

ΠΗΓΗ