Πολύ καλή πορεία έχουν φέτος, μέχρι και τώρα, οι βαμβακοφυτείες στον ν. Τρικάλων.

ΠΗΓΗ