Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ή των αιτήσεων διόρθωσης κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ