Με απόφαση της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας εγκρίθηκε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής KEFALONIA GAME FARM, για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 ως κατωτέρω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝ […]

ΠΗΓΗ