Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Όλες οι θέσεις (100)
ΠΕ Δασολόγοι (70)
ΤΕ Δασοπόνοι (30)
Για την κατανομή των θέσεων (70 δασολόγοι και 30 δασοπόνοι) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

δείτε την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 2/2018

ΠΕ Δασολόγοι
ΤΕ Δασοπόνοι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τη μοριοδότηση ορισμένων κριτήριων (χρόνος ανεργίας, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, ανήλικα τέκνα, κ.α). Για αναλυτικές πληροφορίες

 
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link