Ο οινοκτόνος φόρος στο κρασί ήταν άδικος και σαθρά χτισμένος.

ΠΗΓΗ