Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εκπονεί πρόταση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πολιτική προστασία.

ΠΗΓΗ