Υψηλές τιμές χοληστερίνης καταγράφονται σε ολοένα και περισσότερα παιδιά.

ΠΗΓΗ