Όσον αφορά το “εύκολη” φυλή θα πρέπει να μας πεις σε τι. Εύκολη στο χαρακτήρα; στην προσαρμογή του χώρου; στην σχέση με τον άνθρωπο; στην υπακοή; στην εκπαίδευση; στο να βρίσκει θηράματα; στη φέρμα; στο απόρτ;

Και οι δύο φυλές είναι Σπάνιελ με τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά των Σπάνιελς αλλά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε φυλής.

ΠΗΓΗ