Επιδρά δε σημαντικά στη διαμόρφωση του γεωργικού εισοδήματος και του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων.

ΠΗΓΗ