Δικαιούχοι είναι 75.000 παραγωγοί ανά την Ελλάδα, οι οποίοι και θα εξοφληθούν εισπράττοντας συνολικά 40 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ