Με απόφαση της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας εγκρίθηκε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής KEFALONIA GAME FARM, για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 ως κατωτέρω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2017-2018 ΤΗΣ Ι.Ε.Κ.Π KEFALONIA GAME FARM

Άρθρο 1
Δυνατότητα κυνηγιού στην K.G.F έχει κάθε έλληνας, αλλοδαπός κυνηγός με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.1 Να είναι εφοδιασμένοι με την καθιερωμένη άδεια κυνηγιού που να ισχύει και για το Νομό Κεφαλληνίας.
1.2 Να εξασφαλίσει την ειδική άδεια κυνηγιού, που εκδίδει η K.G.F αξίας ενός (1) Ευρώ.

Άρθρο 2 Διαδικασία :
2.1 Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός απευθύνεται στην K.G.F στη Δ/νση:
Δ.Δ. Πεσσάδας – Δήμου Λειβαθούς – Κεφαλονιάς (τηλ. 2671069258) και γνωστοποιεί στον επόπτη λειτουργίας την επιθυμία του να κυνηγήσει, γνωστοποιώντας ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας, επάγγελμα, τηλέφωνο, θηράματα για το οποία ενδιαφέρεται και ημερομηνίες κυνηγιού.
2.2 Η K.G.F με βάση το βιβλίο προτεραιότητας καθορίζει τις πιθανές ημερομηνίες κυνηγιού και εκδίδει την ειδική άδεια κυνηγιού ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
2.3 Τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα κυνηγιού ο κυνηγός θα πρέπει να επικοινωνήσει με την γραμματέα της K.G.F για να επιβεβαιώσει την κατάθεσή του να κυνηγήσει.
2.4 Την ημέρα κυνηγιού ο κυνηγός παρουσιάζεται στο χώρο υποδοχής των κυνηγών στο κυνηγετικό περίπτερο της K.G.F περί ώρα πρωϊνή, παραδίδει την κανονική άδεια κυνηγιού ή φωτ/φο της θεωρημένης σελίδας του βιβλιαρίου και παραλαμβάνει από τον επόπτη του K.G.F την ειδική άδεια.
2.5 Ακολουθεί ο έλεγχος της ασφάλειας του οπλισμού και καταλληλότητας των φυσιγγίων για την αποφυγή ατυχημάτων. Στον κυνηγό γνωστοποιούνται βασικοί κανόνες κυνηγιού και θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς αποκλίσες και παραδίδεται το πρόγραμμα κυνηγιού καθώς και άλλα έντυπα με χρήσιμες πληροφορίες.
2.6 Με την παραπάνω διαδικασία ακολουθεί η οργάνωση, ο σχεδιασμός και το κυνήγι στην K.G.F σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες της επομένης παραγράφου και τις ρυθμίσεις της παραγράφου Α.
2.7 Με τη λήξη του κυνηγιού, ο κυνηγός επιστρέφει στο κυνηγετικό περίπτερο της K.G.F όπου ακολουθεί η λογιστική τακτοποίησή του.

Άρθρο 3
Κανόνες κυνηγιού
Με την παραλαβή της ειδικής άδειας κυνηγιού ο κυνηγός ακολουθεί πλέον πιστά και αδιαμαρτύρητα τις οδηγίες του επόπτη και εφαρμόζει οπωσδήποτε τους παρακάτω κανόνες :
3.1 Εισέρχεται στο χώρο κυνηγιού της K.G.F μόνος, μπορεί να συνοδεύεται από συνοδούς επισκέπτες.
3.2 Ο σκύλος ή τα σκυλιά που χρησιμοποιούνται πρέπει να υπακούουν πιστά στις εντολές του ιδιοκτήτη τους.
3.3 Κινείται μόνο μέσα στον τομέα που αναγράφει η ειδική άδεια του και στην κατεύθυνση που κρίνει σωστή ο επόπτης, ώστε να εξασφαλίζεται α) η ασφάλεια από κυνηγετικά ατυχήματα, β) η μεγαλύτερη επιτυχία και γ) η μικρότερη διασπορά θηραμάτων.3.3 Κινείται μόνο μέσα στον τομέα που αναγράφει η ειδική άδεια του και στην κατεύθυνση που κρίνει σωστή ο επόπτης, ώστε να εξασφαλίζεται α) η ασφάλεια από κυνηγετικά ατυχήματα, β) η μεγαλύτερη επιτυχία και γ) η μικρότερη διασπορά θηραμάτων.
3.4 Ο κυνηγός δεν πυροβολεί χαμηλά και ποτέ όταν το θήραμα βρίσκεται μακρύτερα από το δραστικό βεληνεκές του όπλου του.
3.5 Μόλις συμπληρώσει τον αριθμό θηραμάτων που αναγράφει η ειδική άδειά του, ειδοποιεί τον επόπτη, ο οποίος αποφασίζει στη συνέχεια αν πρέπει να αποσυρθεί ή όχι.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης των παραπάνω κανόνων ο επόπτης μπορεί να διακόψει το κυνήγι και να ζητήσει την απομάκρυνση του κυνηγού χωρίς καμιά επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση της K.G.F.

Άρθρο 4 Ρυθμίσεις
4.1 Όσοι από τους κυνηγούς επιθυμούν να εξασφαλίσουν μόνιμα το δικαίωμα κυνηγιού στην K.G.F με σημαντικά ευνοϊκούς όρους μπορούν να γίνουν μέλη του ομώνυμου κυνηγετικού CLUB.
Στην περίπτωση αυτή προκαταβάλλεται υποχρεωτικά ένα μήνα πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου η συνδρομή, που για την περίοδο 2017-2018 καθορίζεται στα χίλια (1.000) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%.
Οι κυνηγοί που είναι μέλη της K.G.F έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: α) Να κυνηγά όποτε θέλει μέσα στα ετήσια χρονικά όρια λειτουργίας της Ι.Ε.Κ.Π. β) Να θηρεύει μέχρι 30 θηράματα ετησίως χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση .Όσα άλλα θηρεύσει πάνω από τον αριθμό τριάντα (30) χρεώνεται κανονικά τις τιμές που ισχύουν και παίρνει μόνο το 50% των θηραμάτων.
γ) Μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή δύο κυνηγούς μη μέλη της K.G.F.
Στο παραπάνω χρηματικό ποσό περιλαμβάνεται η αξία των θηρευομένων θηραμάτων καθώς και όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες στον κυνηγό κατά την άσκηση του κυνηγιού, καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο.
Σε περίπτωση που δε λειτουργήσει η K.G.F για οποιοδήποτε λόγο επιστρέφεται στο δικαιούχο ολόκληρο το ποσόν της συνδρομής του.
4.2 Για λόγους ασφαλείας των κυνηγών και βελτίωσης της λειτουργικότητας της κυνηγετικής περιοχής έχει διαχωριστεί σε τέσσερις (4) τομείς (1,2,3,4) με σαφή οριοθέτηση και με βάση την τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής.
4.3 Ο συνολικός αριθμός κυνηγών που θα κυνηγούν ταυτόχρονα στη K.G.F δε θα υπερβαίνει τους τριάντα, ενώ η κατανομή τους κατά ομάδες σε τομείς θα γίνεται με απόλυτη πρωτοβουλία του επόπτη.
4.4 Επιτρέπεται στον κυνηγό να φέρει τα δικά του κυνηγετικά τουφέκια για γέμισμα μέχρι (3) φυσίγγια. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά του (μέχρι 2) σκυλιά φέρμας, εφ’ όσον με κτηνιατρικά πιστοποιητικά αποδεικνύεται η άριστη υγεία τους.
4.5 Από την K.G.F διατίθενται σκυλιά φέρμας, άριστα εκπαιδευμένα καθώς και κυνηγετικά τουφέκια διαφόρων τύπων με την καταβολή κάποιου τιμήματος.
4.6 Ο αριθμός εισόδων για τα μέλη του CLUB είναι απεριόριστος. Για τους υπόλοιπους κυνηγούς ο αριθμός εισόδων και θηρευομένων θηραμάτων καθορίζεται εκάστοτε ανάλογα με τις δυνατότητες της K.G.F ενώ ότι θήραμα πιάσει το σκυλί χρεώνεται στον κυνηγό.
4.7 Ο συνολικός αριθμός θηραμάτων που θα θηρευτεί κατά την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019 καθορίζεται ενδεικτικά ως εξής:
Φασιανοί: 38.000
Πέρδικες: 35.000
Ορτύκια: 40.000
Οι παραπάνω αριθμοί θηραμάτων είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν με απόφαση του Δ/ντή Δασών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.Οι παραπάνω αριθμοί θηραμάτων είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν με απόφαση του Δ/ντή Δασών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.8 Τα θηράματα τα οποία επιτρέπεται να κυνηγηθούν και να χρεωθούν στην K.G.F είναι μόνο τα είδη που εκτρέφονται στο ομώνυμο εκτροφείο με τα οποία εμπλουτίζεται η περιοχή.
4.9 Οι τιμές των θηρευομένων θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 και για τους κυνηγούς που δεν είναι μέλη του K.G.F CLUB καθορίζονται ως εξής:
Φασιανός: 25 Ευρώ
Πέρδικα: 25 Ευρώ
Ορτύκι: 15 Ευρώ
Στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
4.10 Ο επιτρεπόμενος αριθμός προς θήρα για κάθε θήραμα είναι για τα μη μέλη ημερησίως:
από 1-100 Φασιανούς, 1-100 Πέρδικες, 1-200 Ορτύκια.
Για τα μέλη ημερησίως: από 1-300 Φασιανούς, 1-300 Πέρδικες, 1-300 Ορτύκια.
Στις παραπάνω καθοριζόμενες τιμές υπάρχει έκπτωση 10% για τους μόνιμους κατοίκους του Νομού Κεφ/νίας .
4.11 Μετά το τέλος του κυνηγιού ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της K.G.F εκδίδει διπλότυπο απόδειξη για την αξία των θηρευθέντων θηραμάτων.
Αντίγραφο της παραπάνω απόδειξης παραδίδεται στον κυνηγό και αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό διακίνησης και κατοχής θηραμάτων.
Η κυνηγετική περίοδος για την KEFALONIA GAME FARM αρχίζει στις 15/7/2018 και τελειώνει στις 10/3/2019.
Σε περίπτωση ανομβρίας και παρατεταμένης ξηρασίας είναι πιθανό να αναβληθεί η έναρξη κυνηγιού για όσες ημέρες κριθεί απαραίτητο.

ΠΗΓΗ