Με άριστα το δέκα τι βαθμό δίνεται στην χρονιά που πέρασε, σε σύγκριση με τις δυο τρεις προηγούμενες ?

ΠΗΓΗ