Όταν ρωτάμε πώς συνδυάζετε κρασί με σαλάτα είναι σαν να ρωτάμε πώς να συνδυάσουμε το κρασί με κρέας ή ποιο κρασί πηγαίνει με λαχανικά. Το εύρος των απαντήσεων είναι υπερβολικά μεγάλο και για να βρούμε τις αντιστοιχίες, πρέπει να σκεφτούμε με πολύ πιο συγκεκριμένους όρους. Οι σαλάτες έχουν κυριολεκτικά χιλιάδες διαφορετικές μορφές – μερικές βασίζονται […]

ΠΗΓΗ