Ετοιμάζονται για προκήρυξη τα τοπικά χρηματοδοτικά προγράμματα Leader Αλιείας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν ενισχύσεις επιχειρηματιών και επιχειρήσεων σε αλιευτικό τουρισμό, αλιευτικά σκάφη και συναφείς δραστηριότητες σε παράκτιες περιοχές. Ενδιάμεσοι φορείς ορίστηκαν 22 αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες θα έχουν και την ευθύνη διαχείρισης, προώθησης και υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Για την περιοχή της Ηπείρου ορίστηκαν η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού και η Αναπτυξιακή Ηπείρου.

ΠΗΓΗ