Τις προηγούμενες δεκαετίες, πολλές φορές το επάγγελμα του αγρότη ήταν, στην κοινή συνείδηση, υποτιμημένο.

ΠΗΓΗ