Προσωπικά πιστεύω, όπως πολλές φορές έχω πει, ο αγώνας για μια Ελλάδα που θα πατάει στα δικά της πόδια είναι υπόθεση όλων μας και δεν εξαρτάται από θέσεις.

ΠΗΓΗ