Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι παρόλο που οι αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειάς µας , προχώρησαν έγκαιρα στην ενηµέρωση των παραγωγών για ψεκασµούς, δυστυχώς οι ζηµίες στις βαµβακοφυτείες δεν καταστεί δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται εκτεταµένη προσβολή στις περισσότερες περιοχές της Περιφέρειάς µας. Σύµφωνα µε τους ειδικούς επιστήµονες των υπηρεσιών της Περιφέρειάς µας στην εξέλιξη και εξάπλωση των εντόµων συνετέλεσαν ιδιαίτερα οι όψιµες έντονες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν τους µήνες Ιούνιο- Ιούλιο 2018. 
Οι βαμβακολλιεργητες φέτος υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή αφού οι συνεχόμενοι και χωρίς αποτέλεσμα ψεκασμοί εκτόξευσαν το κόστος παραγωγής πάνω από 300%. Η ζημιά σε πολλές των περιπτώσεων στις φυτείες αγγίζει το 100%.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε

1. Να μην ισχύσει το ελάχιστο πλαφόν που απαιτείται για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης, λόγω της μείωσης της παραγωγής από τη διάδοση του «πράσινου σκουληκιού».
2. Να υπάρξει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για το σύνολο της χαμένης παραγωγής από το «πράσινο και ρόδινο σκουλήκι» Σε περίπτωση υπαγωγής στα ΠΣΕΑ όπως το 2010 γνωρίζουμε πως η αποζημίωση μπορεί να καθυστερήσει αρκετά δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας στους παραγωγούς.
3. Να υπάρξει δωρεάν επιστημονική στήριξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποτελεσματική καταπολέμηση του «πράσινου και ρόδινου σκουληκιού ».

Ο Πρόεδρος
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Βάκης ΤσιομπανίδηςSource link