Μάλιστα ζητούν να βρεθεί από κοινού η «καλύτερη δυνατή λύση» έτσι ώστε οι κάτοικοι των χωριών να μην πληρώσουν χρήματα για την προμήθεια των ξύλων.

ΠΗΓΗ