Μετά από θετικές γνωματεύσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαγορίου,   της Ε΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Ηπείρου και  του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου «Περί συνέχισης απαγ […]

ΠΗΓΗ