Η πρακτική της προκαταβολής της αποζημίωσης κατά 70% σε επίπεδο Επικράτειας.

ΠΗΓΗ