Πρώτη προτεραιότητα η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό λέει το αρμόδιο υπουργείο, ποιές δράσεις προβλέπονται

Source link