Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και των Κυνηγετικών Συλλόγων για τον εμπλουτισμό των βιοτόπων με απελευθερώσεις θηραμάτων σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλίας, με την τελευταία να λα […]

ΠΗΓΗ