Εχω την εντύπωση  οτι θα έπρεπε να κλείσει το κυνήγι της πέρδικας για 2-3 χρονια.

ΠΗΓΗ