Από 12 σε 18 μήνες αυξάνεται το χρονικό περιθώριο που έχουν όσοι κτηνοτρόφοι ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων γεωργών για να λάβουν την προέγκριση της άδειας κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό προβλέπει τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 3536/2018).

Συγκεκριμένα αναφέρει:

“Το εδάφιο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 10 «Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων» αντικαθίσταται ως εξής: «1.2 Να αποκτήσει Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

Η απόφαση φέρει υπογραφή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, από τις 19 Ιουλίου 2018.

The post Έξι μήνες περισσότερο θα έχουν χρόνο οι νέοι κτηνοτρόφοι για την άδεια προέγκρισης στάβλου appeared first on Agrotes.eu.

Source link