Επέκταση της ρύθμισης στις οφειλές του 2017 και η άρση του ορίου των 50.000 ευρώ. 

ΠΗΓΗ