Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων δημιουργεί το ΥπΑΑΤ, όλες οι αλλαγές στο προτεινόμενο νομοσχέδιο

Source link