Θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το χρονικό διάστημα από 20/08/2018 έως 24/08/2018.

ΠΗΓΗ