Μια έρευνα 23 ετών που εξέταζε τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης οινοπνεύματος και του κινδύνου άνοιας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι μεσήλικες επέλεξαν να αποφύγουν να πίνουν αλκοόλ είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν μετριοπαθώς. Συνολικά 9.087 συμμετέχοντες από τη δημόσια διοίκηση, ηλικίας 35-55 ετών κατά την έναρξη της […]

ΠΗΓΗ