Γιατί δυστυχώς οι απώλειες στα συστήματα ύδρευσης της χώρας φτάνουν στο 40% ή και 50%.

ΠΗΓΗ