Με την έκδοση και δημοσίευση  των απαραίτητων αποφάσεων και διευκρινήσεων ολοκληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει για την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.

Αναλυτικές ρυθμίσεις θήρας […]

ΠΗΓΗ