Φορολογικό «κενό» κάνει δύσκολη τη σύσταση Ομάδων Παραγωγών απαιτούνται αποφάσεις για νομοθετική ρύθμιση .Aρκετούς µήνες τώρα, από το περασµένο φθινόπωρο, υπάρχουν έντονες οχλήσεις σχετικά µε το θέµα ίδρυσης Οµάδων Παραγωγών: µε ποιον τρόπο, τι είδους νοµικό πρόσωπο, τρόπος φορολόγησης κλπ. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι ενδιαφερόµενοι έχουν πράγµατι βασικό θέµα τη σύσταση Οµάδας Παραγωγών µε όραµα για το µέλλον.

Ο κύριος στόχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, εξακολουθεί και παραµένει η ένταξη στο µέτρο 9 (επιδότηση επί του τζίρου), αλλά και η αγορά µηχανηµάτων. Σαν στόχος καλός. Ο τρόπος που τον έχουν στο µυαλό τους η αλήθεια είναι ότι µε προβληµάτισε, γιατί δεν ξέρω πως προέκυψε. Το µόνο βέβαιο είναι η παραπληροφόρηση που υπάρχει, τόσο από την ελλιπή ενηµέρωση από πλευράς της ∆ιοίκησης, όσο και από κάποιους που πιστεύουν ακόµη ότι µπορούν να κοροϊδέψουν τους αγρότες.

Ας δούμε κάποια πράγµατα σχετικά µε τη σύστασή τους.

«1. Οι Οµάδες Παραγωγών του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών ή νοµικά πρόσωπα του αστικού δικαίου µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.

2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών, µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.

Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, µπορούν να αποτελούν και νοµικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.

3. Οι οργανώσεις και οι Οµάδες Παραγωγών που είναι σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου λειτουργούν µε ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ρυθµίζεται ανά τοµέα κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

4. Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται µε πρωτοβουλία αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών και αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. (Αρθρο 37 νόµος 4384/2016 Αγροτικοί Συνεταιρισµοί).

ΑΠΟΦΑΣΗ : ΑΡΙΘµ. 13184/2017 (29 Νοεμβρίου 2017 )

Λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου 9 «Σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε οµάδες ή οργανώσεις στον τοµέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη, να διευρύνουν τον αριθµό των πιθανών αγοραστών και να µειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Αρχική καταληκτική ηµεροµηνία ήταν αρχές Μαϊου 2018. Με την τελευταία παράταση, η καταληκτική ηµεροµηνία µεταφέρθηκε για τις 7 Σεπτέµβρη, µε το ενδιαφέρον να παραµένει µικρό, παρότι δίνονται περαιτέρω διευκολύνσεις για ένταξη σε αυτό.

Παρατηρώ πως τα βασικά κίνητρα στα οποία εστιάζουν προκειµένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παραγωγών, είναι τα χρήµατα που θα δοθούν ως επιδότηση, αλλά και ο µικρός αριθµός των ατόµων που απαιτούνται για τη σύσταση.

– Κανείς δεν αναφέρεται στο γεγονός της φορολόγησης, ούτε στο θέµα των ασφαλιστικών εισφορών.

– Όλοι αναφέρονται στη σύσταση Οµάδας Παραγωγών ΙΚΕ. Κανείς δεν αναφέρει όµως ότι οι ΙΚΕ φορολογικά αντιµετωπίζονται όπως οι ΕΠΕ και οι ΑΕ.

– Τέλος, το κόστος παρακολούθησης για µία ΙΚΕ είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο από ότι ένας αγρότης µε βιβλία. Ανεξάρτητα από τη σύσταση µιας ΙΚΕ ή µιας Οµάδας Παραγωγών, τα βιβλία των αγροτών παραµένουν.

Καλό είναι εποµένως, όσοι οι αγρότες οι οποίοι έχετε κατά νου να στήσετε µία ΙΚΕ, πριν από την οποιαδήποτε ενηµέρωση, να µιλήσετε πρώτα µε το λογιστή σας. Και προσοχή: κρατάτε µικρό καλάθι όταν ακούτε από οποιονδήποτε ότι µπορεί να κάνει τα πάντα.

Να κάνω ή όχι Οµάδα Παραγωγών;

Ακόµη καλύτερα να µαζευτείτε και να κάνετε συνεταιρισµό. Αν γνωρίζεστε ή όχι µεταξύ σας είναι αδιάφορο, έτσι κι αλλιώς ο καθένας θα καλλιεργεί στα χωράφια του. Απλά θα πρέπει να αποφασίσετε ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αφήσετε κατά µέρος το «εγώ» και να µάθετε να ζείτε µε το «εµείς». Φροντίστε όµως να το κάνετε για τους σωστούς λόγους, είτε πρόκειται για οµάδα παραγωγών, είτε για συνεταιρισµό.

agronews.gr

 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitterSource link