Αγαπητοί συνάδελφοι κυνηγοί,

Συναισθανόμενοι με το βάρος της ευθύνης που μας αναλογεί ως δευτεροβάθμιο εκλεγμένο από εσάς όργανο της κυνηγετικής οικογένειας και μετά από το δημοσίευμα της «πανελλήνιας ομοσπονδίας κυνηγετικών σκοπευτικών συλλόγων», θέλουμε να απευθυνθούμε σε εσάς και μόνο σε εσάς με μοναδικό στόχο την ορθή ενημέρωσή σας και την αποφυγή παραπλάνησής σας, επισημαίνοντας τα εξής:

Ο συντάκτης του δημοσιεύματος αυτού, είτε λόγω άγνοιας, είτε, το πιθανότερον, δολίως, αποκρύπτει τον πραγματικό, «ζωτικό» ρόλο των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κυνηγετικών Οργανώσεων (του Δασικού Κώδικα, Ν.Δ. 86/1969) ως προς την ύπαρξη και τη λειτουργία του κυνηγιού. Προσπαθεί δε να ταυτίσει τις κυνηγετικές οργανώσεις με τα σωματεία που εκπροσωπεί, τα οποία χρησιμεύουν μόνον ως «ταχυδρόμοι θεώρησης αδειών» και τίποτα παραπάνω.

Πρέπει λοιπόν οι φίλοι και συνάδελφοι κυνηγοί, μέλη της κυνηγετικής οικογένειας, να γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο οι αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις θεσμικές διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίσουμε το κυνήγι και να διατηρήσουμε αυτό, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουμε, διά των εκλεγμένων εκπροσώπων των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας μας, κάθε χρόνο στο σύνολο των διαβουλεύσεων με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να εκδοθεί η ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας.

Καταθέτουμε τις προτάσεις μας, συνοδευόμενες από επιστημονικές μελέτες για κάθε θηρεύσιμο είδος, οι οποίες εκπονούνται από το επιστημονικό προσωπικό των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας (δασολόγους, δασοπόνους, θηραματοπόνους κλπ), καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων.

Από την ίδια ως άνω επιστημονική μας ομάδα εκπονούνται κάθε χρόνο και τα προγράμματα «ΑΡΤΕΜΙΣ 1 – ΑΡΤΕΜΙΣ 2» (προγράμματα κάρπωσης και εκτίμησης πληθυσμού θηραμάτων) και το πρόγραμμα της φαινολογίας μετανάστευσης των ειδών (που αφορά τη μεταναστευτική πτηνοπανίδα). Τα προγράμματα αυτά εγκρίνονται και προσυπογράφονται από επίσημα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Όλα αυτά (μελέτες – προγράμματα), τα οποία χρηματοδοτούνται από τις Ομοσπονδίες και την Συνομοσπονδία, ήτοι από τους πόρους ημών των κυνηγών, πρέπει υποχρεωτικά, κατά πάγια επιταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), να συνοδεύουν την υπογραφή του Υπουργού στην ετήσια ρυθμιστική διάταξη θήρας, άλλως αυτή καθίσταται άκυρη και επομένως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΝΗΓΙ.

Σε αυτό το σημείο θα ήταν καθόλα σκόπιμο και ουσιαστικό να αναφέρουμε και το φιλοθηραματικό έργο που υλοποιείται από την Ζ΄Κ.Ο.Θ. και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Ν. Τρικάλων. Η διαχείριση και η πληθυσμιακή καταγραφή των θηραματικών ειδών για τη διατήρηση της αειφορίας της θήρας γίνεται με μια σειρά έργων βελτίωσης των βιοτόπων τους (σπορές, διαχείριση νερού, απελευθερώσεις θηραμάτων κ.α.), δράσεις , οι οποίες υλοποιούνται και στους τέσσερεις Κυνηγετικούς Συλλόγους του Ν. Τρικάλων, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.

Ιδιαίτερα σημαντική όμως η προσπάθεια που καταβάλλεται από τη Ζ΄Κ.Ο.Θ., σε συνεργασία με το Δασαρχείο Τρικάλων, τον κ. Μάνιο Νίκο, προϊστάμενο στο γραφείο θήρας, για την επανεγκατάσταση της Πεδινής Πέρδικας με την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου – μελέτης, την τοποθέτηση πομπών παρακολούθησης των ατόμων της Πεδινής Πέρδικας και την διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του ήδη υπάρχοντος πυρήνα προσαρμογής (τοποθέτηση των κλωβών).

Ακόμη, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της κυνηγετικής μας οικογένειας είναι η σύσταση και λειτουργία του σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, του οποίου οι πόροι προέρχονται αποκλειστικά από εμάς τους κυνηγούς και το οποίο σε συνεργασία με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες συμβάλλει σημαντικά στην πάταξη της λαθροθηρίας και στην προστασία του θηραματικού πλούτου της χώρας, ώστε να μπορούμε οι κυνηγοί να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας κυνήγι.

Πρέπει να τονιστεί, ότι και φέτος, έπειτα από σκληρό αγώνα, πετύχαμε να μην αυξηθούν τα ετήσια τέλη θεώρησης των αδειών θήρας και να παραμείνουν στο ίδιο ύψος με πέρυσι.
Πρέπει λοιπόν όλοι οι κυνηγοί, να γνωρίζουν τα παραπάνω, ώστε να έχουν παράλληλα πλήρη γνώση του συνολικού ρόλου που διαδραματίζουν οι αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το υπουργείο Περιβάλλοντος κυνηγετικές οργανώσεις και να μην παραπλανούνται από τέτοιου είδους «φτηνής πολιτικής» δημοσιεύματα, διότι χωρίς τις παραπάνω αναφερόμενες ενέργειές, δεν θα υφίστατο κυνήγι. Προφανώς όμως, όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τους εκπροσώπους των σωματείων αυτών που τιτλοφορούνται «κυνηγετικοί – σκοπευτικοί σύλλογοι’’, οι οποίοι μάλλον τα θεωρούν περιττά και προσπαθούν, εκμεταλλευόμενοι τις πράγματι δύσκολες για όλους μας οικονομικές συγκυρίες, να «δελεάσουν’’ τους συναδέλφους κυνηγούς με φτηνότερες άδειες.

Πρέπει, όμως οι κύριοι αυτοί να γνωρίζουν, πως η κυνηγετική οικογένεια δεν έχει ανάγκη από «ταχυδρόμους θεώρησης αδειών θήρας’’, αλλά από ανθρώπους που μέσω των θεσμικά αναγνωρισμένων κυνηγετικών οργανώσεων (Συνομοσπονδία – Ομοσπονδίες – Κυνηγετικούς Συλλόγους) αγωνίζονται ανιδιοτελώς σε καθημερινή βάση για τα πραγματικά προβλήματα του κυνηγιού, έχοντας μέχρι σήμερα διασφαλίσει τα κυνηγετικά κεκτημένα, παρά τις πολύπλευρες «απειλές» που, ως γνωστόν, δέχεται διαρκώς το κυνήγι.

Τέλος, καλούμε τον συντάκτη του δημοσιεύματος να πάψει να αποκαλεί το εν λόγω σωματείο «νέο κυνηγετικό σύλλογο Τρικάλων» και να προσπαθεί έτσι να δημιουργήσει σύγχυση στους κυνηγούς της περιοχής των Τρικάλων και παράλληλα τον καλούμε να κάνει χρήση της ακριβούς επωνυμίας του σωματείου, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τους θεσμικά αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Τρικάλων, μέλη της Ζ ΚΟΘ.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο της αλήθειας, καθώς και για την συνέχιση της προσπάθειας για την διατήρηση του «ελεύθερου» κυνηγιού στη χώρα μας.

Για την Ζ’ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων
Ο Πρόεδρος
Μπαλατσός Ευάγγελος

ΠΗΓΗ