Το νέο επιχειρησιακό και επιστημονικό σχέδιο με τη νέα στρατηγική για την πολιτική προστασία θα συνδυαστεί στην ΕΛ.ΑΣ και την Πυροσβεστική.

ΠΗΓΗ