Στις 20 Αυγούστου ξεκινά το κυνηγετικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την απόφαση «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019» υπέγραψε στις 31 Ιουλίου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκ […]

ΠΗΓΗ