Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις Ομάδες Παραγωγών θα γίνει στη Χώρα Μεσσηνίας, τη διοργανώνει η Ο.Π. Ελαιολάδου ΝΗΛΕΑΣ

Source link