Αν καταστραφεί η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή στα νησιά μας, ως Συνέπεια θα επέλθει ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση του πληθυσμού των νησιών μας.

ΠΗΓΗ