Μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη υψηλότερα τις τιμές τους επόμενους μήνες.

ΠΗΓΗ