Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα  που έχει οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

ΠΗΓΗ