Απαγορεύτηκε το κυνήγι και κάθε άλλη κυνηγετική δραστηριότητα για την χρονική περίοδο από 12/06/2018 έως και 28/02/2023, με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου, […]

ΠΗΓΗ