Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμφθηκε το Βέλγιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιτίας της ανεπαρκούς εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τους όρους διαμονής των εποχικών εργατών από χώρες εκτός της ΕΕ.

Οι περισσότεροι από τους εργαζομένους δραστηριοποιούνται στους κλάδους της γεωργίας και του τουρισμού.

Η επίσημη οδηγία της Κομισιόν για τους εποχικά εργαζομένους καθορίζει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται από τα κράτη-μέλη, όταν αποφασίζεται η έλευση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες για βραχυπρόθεσμη απασχόληση (έως εννέα μήνες) στη γεωργία και στον τουρισμό.

Στόχος της είναι η πάταξη της εργασιακής εκμετάλλευσης, διασφαλίζοντας ότι οι ξένοι εργάτες έχουν ίση αντιμετώπιση με τους ντόπιους, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή, την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνική ασφάλιση.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ υποχρεούνταν να έχουν ενσωματώσει πλήρως την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016. Το Βέλγιο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, είχε εφαρμόσει μόνο μερικώς τους νέους κανόνες. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά έκτοτε συνέχισε να αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεδομένου ότι η χώρα της Βορειοδυτικής Ευρώπης δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία, το θεσμικό όργανο αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Θέλοντας να πιέσει το Βέλγιο σε πλήρη συμμόρφωση, η Επιτροπή εισηγήθηκε μια υψηλή ημερήσια χρηματική ποινή που ανέρχεται σε 49.906,50 ευρώ, ποσό το οποίο λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης και την ικανότητα του κράτους-μέλους να πληρώσει το πρόστιμο, με βάση το ΑΕΠ του.

Εάν η ενσωμάτωση της οδηγίας παραμείνει ελλιπής και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώσει το πόρισμα της Κομισιόν, το Βέλγιο θα κληθεί να καταβάλει το ημερήσιο πρόστιμο έως ότου θεσπιστούν οι κατάλληλοι κανόνες. Το τελικό ποσό της χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά δεν δύναται να υπερβαίνει την εισήγηση της Κομισιόν.

Πάντως, το Βέλγιο δεν είναι το μόνο κράτος-μέλος που κωλυσιεργεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στείλει προειδοποιητικές επιστολές σε ακόμα 19 κράτη-μέλη, με την αιτιολογία ότι δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Εξ αυτών, τα εννέα κράτη-μέλη έχουν ήδη απαλλαχθεί, με την Κομισιόν να βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης της κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες.

 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
 Source link