Οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν εκ των προτέρων τις άμεσες ενισχύσεις τους.

ΠΗΓΗ