Απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια (μέχρι την 31-7-2023), για την προστασία του θηραματικού κεφαλαίου καθώς και τον φυσικό πολλαπλασιασμό τους, στην περιοχή «Κανάκια – Θυνιό» νήσο […]

ΠΗΓΗ