Πρόκειται για τις κούπες από ίνες bamboo, με εμπορική ονομασία “NUBY Bamboo cup”.

ΠΗΓΗ