Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και καθημερινά γίνεται εξέταση δειγμάτων.

ΠΗΓΗ